Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PEDAGOGIKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego  nie przewiduje rekrutacji   w dyscyplinie naukowej – pedagogika w roku akademickim 2020/2021.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  PEDAGOGIKI

w dyscyplinie naukowej:
pedagogika

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. – 15 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów 16 września 2019 r., godz. 10:00
Instytut  Pedagogiki, ul. J. Dawida 1; pok. 48c50-527 Wrocław
3 Termin i miejsce egzaminu  kwalifikacyjnego 17 września 2019 r. godz. 10:00
Instytut  Pedagogiki, ul. J. Dawida 1; pok. 48a50-527 Wrocław
4 Termin i miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji 23 września 2019 r.
Instytut  Pedagogiki, ul. J. Dawida 1; pok. 48c50-527 Wrocław

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Jolanta Kędzior

tel.  71 367 20 01 w. 169

e-mail: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl