Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE  FIZYKI I ASTRONOMII

w dyscyplinach naukowych:
nauki fizyczne, astronomia

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – II NABÓR

 

Termin elektronicznej rejestracji 06 września 2019 r. –  15 września 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 16 września 2019 r. do godz. 14:00
Biblioteka Instytutów Fizyki pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 18 września 2019 r., godz. 10:00
Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119 pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej 20 września 2019 r.

Instytut Fizyki Doświadczalnej (tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu WFiA – pok. 102)

pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr inż. Danuta Czekaj

tel. 71 3759 256

e-mail: danuta.czekaj@uwr.edu.pl