Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

INFORMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE  INFORMATYKI

w dyscyplinie naukowej:
informatyka

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin elektronicznej rejestracji 14 czerwca 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 24 czerwca 2019 r.,  do godz. 09:30
Instytut Matematyczny, pok. 303

pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

Termin i miejsce ustnego egzaminu kwalifikacyjnego 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek),
o  godz. 10:15
Instytut Informatyki, sala 310

ul. Joliot-Curie 15  50-384 Wrocław

Termin wywieszenia listy rankingowej 26 czerwca 2019 r., godz. 14:00
Termin ogłoszenia listy przyjętych nie później niż 25 września 2019 r.

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 3757 494

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl