Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI BIOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE  NAUK BIOLOGICZNYCH

w dyscyplinie naukowej:
nauki biologiczne

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 5 lipca 2019 r. – 11 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów do 12 września 2019 r.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

 

3 Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

(jeden lub dwa –  uzależniony  od liczby  kandydatów)

I.   18 września 2019 r., od godz. 09:00
Wydział  Nauk Biologicznych
sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
lub/i

II.  20 września 2019 r., od godz. 9:00

Wydział  Nauk Biologicznych
sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

4 Termin i miejsce egzaminu ze znajomości języka obcego dla zainteresowanych 15 czerwca 2019 r. (sobota)

o godz. 9:00
Studium Praktycznej  Nauki Języków Obcych UWr, pok. 3 (parter)

pl. Bp. Nankiera 2/3

50-140 Wrocław

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/156

 

5 Termin  ogłoszenia wyników rekrutacji do 25 września 2019 r.

 

 

  • Wzory formularzy Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Pobierz pdf

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej

Alina Surowiec  (obsługa Wydziału Nauk Biologicznych)

tel. 71 3752 221

e-mail: alina.surowiec@uwr.edu.pl

 

Violetta Trzyna (obsługa Wydziału Biotechnologii)

tel. 71 3756 368

e-mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl