Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI CHEMICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

w dyscyplinie naukowej:
nauki chemiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. –  06 września 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 09 września 2019 r.
Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8c

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu  kwalifikacyjnego 19-20 września 2019 r., godz. 9:00
Wydział  Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu  z języka angielskiego 19-20 września 2019 r., godz. 10:00
Wydział  Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji do 24 września 2019 r.

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretariat ds. naukowych
tel. 71 375 70 78