Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

w dyscyplinach naukowych:
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. –  06 września 2019 r., do godz. 12:00
2 Termin i miejsce składania dokumentów 03-06 września 2019 r.,
Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej
pl. Bp. Nankiera 15b,
50-140 Wrocław
3 Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 17-18 września 2019 r. godz. 10:00,
bud. Wydziału Filologicznego

pl.  Bp. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

4 Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 20 września 2019 r.
  • Formularze - Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego Pobierz pdf

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej

dr Kaja Gostkowska

tel. 71 3752 752

e-mail: kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

 

dr Marta Śleziak

tel. 71 3752 645

e- mail: marta.sleziak@uwr.edu.pl