Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O SZTUCE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY
w dyscyplinach naukowych:
archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. – 01 września 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów
02-06 września 2019 r.,
w godz. 10:00 – 13:00
Instytut Archeologii, ul. Szewska 48
pok. 109
50-139 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego
10 września 2019 r., godz. 09:00
Instytut  Historii Sztuki, ul. Szewska 36 pokój 308 (III piętro)
50-139 Wrocław

Termin i miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji
11 września 2019 r., od godz. 10:00
Instytut Archeologii, ul. Szewska 48
pok. 109
50-139 Wrocław

  • Formularze - Kolegia Doktorskie WNHiP Pobierz pdf

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Barbara Krukiewicz

tel. 71 3752 901

e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl