Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE  GEOGRAFII I GEOLOGII

w dyscyplinach  naukowych:
nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do  02 września 2019 r.
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza  35
50-138 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego 10 września 2019 r., godz.  08:30
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
sala nr 336
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocławiu
 Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 10 września 2019 r., godz. 10:00
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego sala nr 336
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocławiu
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 10 września 2019 r.

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr

tel. 71 3759 359; 71 3752 462

e-mail: jacek.szczepanski@uwr.edu.pl