Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PSYCHOLOGIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII

w dyscyplinie naukowej:
psychologia

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. –  10 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów 11-12 września 2019 r.,

w godz. 10:30-15:30
Instytut  Psychologii

ul. J. Dawida 1; pok. 36 (Sekretariat)

50-527 Wrocław

3 Termin i miejsce egzaminu  z psychologii dla absolwentów kierunków niepsychologicznych 17 września 2019 r., godz. 9:00
Instytut  Psychologii

ul. J. Dawida 1; sala 17a

50-527 Wrocław

4 Termin i miejsce konkursu kwalifikacyjnego 17-18 września 2019 r., od godz. 11:00
Instytut  Psychologii

ul. J. Dawida 1; sala 17a

50-527 Wrocław

5 Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 23 września 2019 r., o godz. 10:00

 

  • Formularze - Kolegia Doktorskie WNHiP Pobierz pdf

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

tel. 71 367 20 01 w. 163

e- mail: ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl