Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. +48 695 650 883 (od 1 czerwca)
e-mail: rekrutacja@chem.uni.wroc.pl