Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI PRAWNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE  NAUK PRAWNYCH

w dyscyplinie naukowej:
nauki prawne

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 17 czerwca 2019 r. – 22 czerwca 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów do 25 czerwca 2019 r.
Wydział Prawa, Administracji i EkonomiiSekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia pok. nr 6

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

3 Termin i miejsce egzaminu
  •  Część pisemna egzaminu (dla wszystkich kandydatów zdających część pisemną) – 1 lipca 2019r. (poniedziałek) o godz. 08:00, Sala Amfiteatr A bud. C  WPAiE, ul. Więzienna 8/12
  • Część ustna egzaminu dla kandydatów ze specjalności: prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego; teoria i filozofia prawa oraz  doktryny polityczne i prawne; historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie; nauka o  administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe; prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie; prawo cywilne materialne i procesowe oraz  prawo pracy – 1 lipca 2019 r.  (poniedziałek), sala Rady Wydziału (nr 119), bud. A WPAiE, ul. Uniwersytecka 22-26 od godz. 10:00
  • Część ustna egzaminu dla kandydatów ze specjalności nauki kryminologiczne – 1 lipca 2019 r. (poniedziałek), sala Rady Wydziału (nr 119), bud. A  WPAiE, ul. Uniwersytecka 22-26 od godz. 12:00
  • Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na Doktorat wdrożeniowy – 1 lipca 2019 r. (poniedziałek), sala Rady Wydziału (nr 119), bud. A  WPAiE, ul. Uniwersytecka 22-26 od godz. 10:00
4 Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 10 lipca 2019 r. (w systemie IRK)

 

  • Formularze Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych Pobierz pdf
  • Formularze Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych Pobierz pdf
  • Formularze Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych Pobierz pdf

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

Sekretarz  Komisji Rekrutacyjnej

mgr Zofia Tomaszun
e-mail: zofia.tomaszun@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 23 71